Personvernerklæring

Sist oppdatert: 14.03.2023

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Selah Sleep AS med organisasjonsnummer 925344788 samler inn og bruker personopplysninger.

Selah Sleep, ved daglig leder, Christine Øvstedal, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven §18 1.ledd).

Selah Sleep er opptatt av å ivareta personvern på en god og forsvarlig måte og implementerer derfor kontinuerlig tiltak for å sikre personopplysninger best mulig. Vi benytter kun IT- leverandører og programvare vi mener gir oss tilstrekkelig sikkerhet.

Behandling av personopplysninger på våre nettsteder
Våre nettsteder omfatter:
www.selahsleep.no
www.selahsleep.com
www.whywedontsleep.com

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. For eksempel gjennom påmelding på nyhetsbrev, kjøp av produkter eller i webskjemaer. Behandlingsgrunnlag er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Utlevering av personopplysninger
Noe deling av personopplysninger er nødvendig for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT- leverandører, regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter. Nettsiden er hostet av Digital Ocean. Vi benytter følgende databehandlingstjenester: Hubspot, Google Suite, Slack, Notion, Zapier, Dintero, Google Analytics, Facebook Ads.

Formålet med behandlingen
Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne kommunisere med deg som kunde eller samarbeidspartner, for å kunne gjennomføre avtaler mellom oss og deg, eller for å behandle en jobbsøknad eller annen type henvendelse fra deg. Vi henter også inn anonyme brukerdata for å gi brukerne en så god opplevelse av nettsiden som mulig.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Vårt rettslige grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger beskrevet i dette dokumentet avhenger av personopplysningene det gjelder og hvilken sammenheng de samles inn i.

Vi vil normalt bare samle inn personlig informasjon (1) hvor vi trenger den personlige informasjonen for å komme kommunisere med deg; (2) hvor prosessering er innenfor vår legitime interesse og ikke styrt av dine rettigheter; eller (3) hvor du har gitt oss samtykke til å bruke de. Vi har legitime interesser i å drifte våre tjenester og kommunisere med deg slik det er forutsatt for at vi skal kunne yte tjenesten. For eksempel når vi besvarer henvendelser, forbedrer vår plattform, markedsfører eller for å undersøke driftsavvik eller forebygge ulovlige aktiviteter.

I noen tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger om deg, eller må på annen måte trenge din personlige informasjon for å beskytte dine interesser, eller de til andre enkeltpersoner.

Hvis vi ber deg om personlig informasjon for å ivareta et rettslig krav, eller for å lage en kontrakt med deg, så skal vi gjøre dette tydelig for deg når det skjer og informere om bruk av opplysningene er pålagt eller nødvendig, eller ikke (i tillegg til mulige konsekvenser hvis du ikke gir disse personopplysningene).

Hvilke personopplysninger behandles?
De personopplysningene som samles inn er de opplysningene du selv velger å oppgi når du kjøper en vare eller tjeneste, eller fyller ut skjema for at vi skal kunne kontakte deg. Dette er opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer og firma, samt øvrig informasjon som måtte sendes oss i skjemaer.

I tillegg bruker Selah Sleep Cookies som henter inn begrenset informasjon eks. IP adresse via nettleser. Se avsnitt om Cookies for mer informasjon, og hvordan du kan begrense dette.

Opphavsrett og innhold
Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett for Selah Sleep AS med tilknyttede selskaper eller selskapets lisensgiver.

“Do not track” innstillinger
Vi respekterer “Do not track”-innstillinger fra nettlesere på våre nettsider.

Innsyn, retting og sletting av persondata
For innsyn, retting og sletting av persondata må du sende en e-post til hello@selahsleep.no.

For å sikre personvern og sikkerhet vil vi ta rimelige skritt for å verifisere din identitet før retting og sletting av data eller innsyn i de data vi måtte ha om deg.

Cookies – informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende cookies brukes på våre nettsteder: Google Analytics, Facebook.

Adgangen til å klage
I overenstemmelse med personvernlovgivningen forplikter vi oss til å løse klager om ditt personvern og behandling av personopplysninger. Individer tilhørende Norge, EU eller Sveits som har spørsmål eller innsigelser til denne personvernerklæringen bør først kontakte oss i Selah Sleep AS gjennom christine@selahsleep.com.

Dersom du ikke er fornøyd med hvordan Selah Sleep AS behandler din persondata, kan du inngi en klage til den relevante tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet, epost: postkasse@datatilsynet.no.